Home » Previous Page » Video:

GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI 26 - Nhạc Vàng Hải Ngoại Tuyển Chọn Hay Nhất - Căn Nhà Ngoại Ô

GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI 26 - Nhạc Vàng Hải Ngoại Tuyển Chọn Hay Nhất - Căn Nhà Ngoại Ô

00:06 Cho người vào cuộc chiến - Thúy hà06:25 Căn nhà ngoại ô - Lâm Minh Thảo 13:00 Hái hoa rừng cho em - Quang Lập & Lâm Minh Thảo18:43 Người đã như mơ - Kim Yến 23:00 Nỗi buồn đêm đông - Quý Lễ 27:16 Xin trả lại thời gian - Hạnh Nguyên 32:46 Xót Xa - Dũng Khanh 37:33 Sầu lẻ bóng - Ngọc Hương 42:34 Tội tình - Lam Quỳnh 46:39 Người tình và quê hương - Thúy Hà 52:21 Qua cơn mê - Lâm Minh Thảo 56:24 Chuyến xe lam chiều - Ngọc Hương​
Length: 3600 seconds  PDF
Tags:   Music    GIỌNG CA ĐỂ ĐỜI
Rating: 0.00 (0 votes) Rate this video
Bookmark and share this video: